Familieopstelling

.

Wat is een familieopstelling?

Het opgroeien en leven binnen een familiesysteem heeft een diepgaande invloed op onze persoonlijke ontwikkeling en op de wijze waarop we als individu in het leven staan. We zijn allemaal energetisch met elkaar verbonden. Elke persoon binnen een familie is verbonden met alle andere familieleden, zelfs als deze al lang zijn overleden of als de persoon deze nooit persoonlijk heeft gekend.

Familieopstellingen zijn een veelbesproken nieuwe therapeutische methode, die problemen helder en oplosbaar maakt.
Niet door analyse of gesprekken, maar door een moeilijk te verklaren, onbewuste werking op zielsniveau. Bestemd voor mensen die een vraag hebben over hun functioneren of over het functioneren van hun familiesysteem, en zich willen verdiepen in de achtergrond daarvan. Psychische problemen vinden vaak hun diepere oorzaak in familieproblemen en familiegeheimen, soms zelfs van voorgaande generaties.

Hoe gaat een familieopstelling in zijn werk?

Bij aanvang van de opstelling vertelt u kort uw klacht of probleem. Ik help u om uw klacht of probleem om te zetten in een heldere vraag. De energie van uw probleem gaat vanaf nu zijn werk doen. Bij een familieopstelling worden mensen, zonder kennis van de kwesties die er spelen, in een ruimte opgesteld als representanten van de cliŽnt en zijn relaties. Zij komen dan in contact met diepe lagen van de betreffende problematiek.
U hoeft dus niet uw familie mee te nemen!

Door een familieopstelling worden de verstrikkingen, conflicten en spanningen van een familie zichtbaar gemaakt. De eigen dynamiek van het familiesysteem wordt vervolgens erkend en gebruikt om tot nieuwe perspectieven te komen. Zaken zoals uitgesloten gezinsleden, geheimen, schuld, misplaatste posities en rolverwisselingen kunnen tot oplossing komen, waarbij ieder familielid zich kan verzoenen met de waarheid zoals die daar ligt en met de ware positie die iedereen inneemt. Door een opstelling wordt meestal ook de weg naar de oplossing van het probleem getoond. De energie gaat weer stromen. Er komt een nieuwe beweging op gang. Hierdoor ontstaat ruimte voor verandering, acceptatie van "dat wat er is" en rust. Soms blijkt het een positief effect binnen de familie te hebben. Zowel degene die het probleem inbrengt, de stand-ins als de overige aanwezigen blijken op een positieve manier beÔnvloed te worden door datgene wat aan het licht is gekomen. Het werkt meestal heel bevrijdend en oplossend voor de cliŽnt en in tweede instantie ook voor de familie als geheel

Voor wie is een familieopstelling bedoeld?

Voor elke klacht of probleem kun je een familieopstelling doen.

Een familieopstelling kan – onder andere - goede diensten verrichten bij:

Relatieproblemen

Gezondheidsproblemen

Verstoorde familierelaties

Vastgeroeste gedragspatronen

Onverklaarbare schuldgevoelens of onverklaarbare gevoelens van woede of verdriet.