Emotional

Freedom

Techniques

 
   

E.F.T. is de afkorting van Emotional Freedom Techniques, een methode van de Amerikaan Gary Craig om emotionele vrijheid te verwerven. EFT is een effectieve en snelle methode om lichamelijke, psychische en emotionele klachten minimaliseren, dan wel te laten verdwijnen. Met EFT kun je beperkende overtuigingen en emoties loslaten, waardoor je veel makkelijker kunt bereiken wat je wilt. EFT is een weg naar meer energie, vrijheid en vreugde.

EFT gaat er van uit dat  we energie zijn. Wanneer de energiestroom in ons lichaam wordt geblokkeerd ontstaat er een energieblokkade. Deze energieblokkade ervaren wij als een negatieve emotie of lichamelijke klacht. Met behulp van EFT kunnen energieblokkades worden opgeheven en de energie weer gaan stromen. Meerdere energieblokkades kunnen tot gevolg hebben dat de emmer overloopt, waardoor het lichaam het signaal afgeeft om het wat rustiger aan te doen.
Doordat je met EFT problemen, fobieŽn, pijnen en emoties aanpakt zul je een opluchting ervaren, waardoor je meer kwaliteit van leven krijgt.
Ook al is het moeilijk voor te stellen, velen hebben al mogen ervaren dat het werkt.

Hoe werkt EFT ?

EFT is gebaseerd op de imponerende werking en eigenschappen van subtiele lichaamsenergieŽn. EFT heeft klinisch aangetoond (voor meer dan 80%) effectief te zijn bij de behandeling van trauma, mishandeling, stress, woede, angst, fobie, depressie, verdriet, verslavingen, kinderkwesties en honderden lichamelijke symptomen inclusief hoofdpijn, lichaamspijn en ademhalingsproblemen.

EFT werkt o.a. met kloppen op specifieke lichaamspunten (meridiaanpunten), in combinatie met het zeggen van een specifieke zin of woord, behorende bij de klacht. Door deze combinatie worden blokkades opgeheven en gaat de energie weer stromen. Het meridiaanpunten bevinden zich over het gehele lichaam, maar bij EFT gebruiken we slechts een beperkt aantal van deze punten. EFT is een eenvoudige methode, waar veel klachten mee verholpen of verminderd kunnen worden.

Meestal zijn slechts enkele EFT sessies voldoende om de klacht geheel of gedeeltelijk op te lossen. Dit is veelal afhankelijk van de aard van de klacht. Belangrijk is, dat onderliggende "van belang zijnde aspecten" voldoende worden behandeld met EFT. Hoe meer van de onderliggende aspecten of oorzaken behandeld worden hoe effectiever de behandeling. Een onderliggend aspect van een lichamelijke klacht kan bijvoorbeeld een emotie zijn. Bij kinderen kan EFT sneller werken, omdat er vaak minder onderliggende aspecten meespelen.
Na 1 of 2 sessies kan iedereen EFT bij zichzelf toepassen.

Wanneer EFT?

EFT werkt zeer goed bij:


- Allerlei klachten met als oorzaak onverwerkte emoties

- Van pijnlijke herinneringen tot traumatische ervaringen

- Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), zoals bij ongevallen en misbruik

- Angsten en fobieŽn (claustrofobie, smetvrees, hoogtevrees, faalangst, etc.)

- Verslavingen (rookverslaving, anorexia en boulimie, alcohol, tics en OCS)

- Depressie